I reisen mot skyen endrer applikasjonsarkitekturen seg og blir «cloud native».

Skyløsninger er kommet for å bli og de fleste virksomheter har allerede flyttet eller skal flytte sine kjernesystemer i skyen. Det setter store krav til kontroll og sikkerhet. Det er virksomheten selv som sitter med det endelige ansvaret for sikkerheten på egne systemer, og da skal man være klar over truslene man står overfor og hvordan man best mulig kan sikre disse. 

Containere, PaaS, og serverless functions gjør at vi må benytte nye verktøy for å sikre visibilitet og god sikkerhet.

I en verden drevet av DevOps hvor hyppige endringer er normen må vi sørge for at sikkerhet blir en del av utviklingsprosessen.

Hvordan benytter man seg av «shift left» for å sørge for at sikkerhet er på plass før infrastruktur og applikasjon blir satt i drift i skyen?

 

Benjamin_163x141

 

Benjamin Sebastian
Benjamin Sebastian er Security Engineer i Data Equipment med fokus på skysikkerhet. Benjamin jobber daglig med å implementere og sikre kunder skymiljøer, og er en dyktig samarbeidspartner for kunder som ønsker å flytte ut i skyen.
Dima_PAN

 


Dima Reshytnik

Dima Reshytnik works for Palo Alto Networks as Team lead for Cloud Security Solution Architects in Northern Europe. Dima has experience securing different cloud environments, including AWS, Azure, GCP for different services like IaaS, PaaS and SaaS via whole application lifecycle: from Code, Build, Deploy to Run phase.

 

 

 

paloalto-logo


Cloud Security Day - Hvordan sikre tjenestene i skyen

Bli med på seminar 25. april.

Her skal vi blant annet se på hvordan man benytter seg av «shift left» for å sørge for at sikkerhet er på plass før infrastruktur og applikasjon blir satt i drift i skyen. Les mer her

Se opptak