NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte maskinvare, programvare, nettverk, data og IKT-tjenester mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.

Kurset vil gi en grunnleggende forståelse i innhold og bruk av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Kurset inneholder en blanding av tekst, videopresentasjoner og interaktive elementer. Kurset inneholder også ekstrastoff som ikke er inkludert i grunnprinsippene.

Kursdeltakere bør ha grunnleggende kunnskaper om IKT-sikkerhet. Det er også en fordel med erfaring i bruk av tiltaksrammeverk for beskyttelse av informasjonssystemer som «NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet», ISO 27001/2, CSC CIS 20, NIST CSF eller tilsvarende.

Pris: 760,- inkludert mva.

 

Innhold

  • Overordnet om grunnprinsippene: historikk, målgruppe, oppbygning, innhold osv
  • Informasjon om de 4 kategoriene: 1) Identifisere og kartlegge, 2) Beskytte og opprettholde, 3)
  • Oppdage og 4) Håndtere og gjenopprette
  • Eksempler på grunnprinsipper og underliggende tiltak'Prioritering av tiltakene i grunnprinsippene
    Vanlige misforståelser innen IKT-sikkerhet
  • Bruk av grunnprinsippene i forbindelse med skytjenester
  • Informasjon om støttemateriell til grunnprinsippene
  • Andre relevante sikkerhetsrammeverk, veiledningsaktører med mer

 

Detaljer

MÅLGRUPPE: IT-ledere, IT-arkitekter, sikkerhetsspesialister, IT-driftsledere
SPRÅK: Norsk
VARIGHET: 2 timer, 32 minutter
PRODUSENT: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
TILBYDER: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
KATEGORI: E-læring

 

Kjøp kurset