<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Fagartikler

Gøran Tømte

Gøran Tømte

Gøran har bred og lang erfaring fra IT-bransjen, er CISO i Data Equipment og beskriver seg selv som en «Zero Trust soldier, working to change and enhance». Gøran har et brennende hjerte for IT-sikkerhet og mener at alt starter med mindset. Målet er et sikrere Norge.

Siste artikler av Gøran Tømte

IP vs FQDN vs URL

Les mer
Alle artikler