<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Fagartikler

Hugo Fernandez

Hugo Fernandez

Hugo har lang erfaring fra IT-bransjen og har de siste årene jobbet som salgssjef hvor han har levert sikkerhets- og netttverksløsninger til store og små kunder. Hans (og vårt) mål er at alle norske bedrifter skal ha samme mulighet til å sikre sine digitale verdier, uavhengig av størrelse.

Siste artikler av Hugo Fernandez

Alle artikler