<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

28 juni 2022

VIKTIG! Brannmurendring kreves. User ID med WMI fungerer ikke lenger etter Microsoft patch

2 min lesetid

28. juni 2022

Microsoft har nylig kommet med sikkerhetsoppdateringer som begrenser muligheten til å benytte WMI-probing for å hente inn IP- og brukerinformasjon fra sikkerhetslogger. Dette har kommet med Windows update de siste ukene.

Vi har fått melding fra kunder at user ID ikke lenger fungerer. For å rette opp i dette må konfigurasjonen endres til å benytte WinRM (Windows Remote Management). Vi har laget en sammenstilt dokumentasjon fra Palo Alto Networks for å forenkle oppgaven med å endre til WinRM.

Du kan konfigurere den PAN-OS-integrerte user ID-agenten til å overvåke servere ved hjelp av Windows Remote Management (WinRM). Bruk av WinRM-protokollen forbedrer hastighet, effektivitet og sikkerhet ved overvåking av serverhendelser for å sammenstille brukerhendelser til IP-adresser.

Les mer her

    • 8-Jun-2021 Hardening changes disabled by default but with the ability to enable them using a registry key.
    • 14-Jun-2022 Hardening changes enabled by default but with the ability to disable them using a registry key.
    • 14-Mar-2023 Hardening changes enabled by default with no ability to disable them. By this point, you must resolve any compatibility issues with the hardening changes and applications in your environment.


Fix

For å endre til WinRM må det gjøres endringer på brannmur og Domain Controller eventuelt også på Exchange server.Trenger dere bistand fra oss for å få dette på plass, registrer dette i supportportalen vår og du hører fra oss snart 


 

Thomas Lystad

Skrevet av Thomas Lystad

Operations Manager