<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

07 juni 2021

Pressemelding: Data Equipment skal selge sikker mobilkommunikasjon i Norge

2 min lesetid

07. juni 2021

Data Equipment har inngått eksklusiv avtale med Dencrypt om å levere sikker mobilkommunikasjon i Norge.

Industrispionasje

I følge ulike rapporter- og vurderinger er trusselen om industrispionasje mot norske interesser i offentlig og privat næringsliv, høy og stigende i omfang. Både direkte eller via samarbeidspartnere eller underleverandører. Dette gjelder mange organisasjoner, inkludert de som opererer i kritiske sektorer som transport, energi, telekommunikasjon, finans og helsevesen.

Felles for alle bransjer og sektorer er bruk av mobiltelefon. Virksomheter bruker mye tid og ressurser på å sikre sine IT-systemer men glemmer ofte at mobiltelefonen og mobilnettet også kan avlyttes. Avlytting av mobiltelefoni er vanskelig å oppdage, men ikke så komplisert å gjennomføre. Bedriftshemmeligheter og sensitiv data deles over mobiltelefonsamtaler daglig, sier Hugo Fernandez, salgssjef i Data Equipment.

Nytt sikkerhetsprodukt i porteføljen

Data Equipment har inngått en eksklusiv avtale med Dencrypt om å levere sikker mobilkommunikasjon i Norge.

Dencrypt utvikler krypterte kommunikasjonsløsninger som gjør det mulig for selskaper og offentlige organisasjoner å kommunisere sensitiv og virksomhetskritisk informasjon på en trygg og sikker måte. Dencrypt vil inngå i vår sikkerhetsportefølje og vil leveres både som en tjeneste og som en løsning kunden selv administrerer. Dencrypt har et unikt produkt som dekker et hull i vår portefølje og vi har på den korte tiden utviklet et meget godt samarbeid.

Vi har hatt stor pågang siden oppstarten i januar og har allerede leveranser til virksomheter som er oppmerksomme på avlyttingsfaren. Det er i første omgang virksomheter som behandler sensitiv informasjon som vil være i målgruppen vår for Dencrypt. Dette gjelder selvfølgelig det offentlige, bank/finans, forskningstunge virksomheter og virksomheter i andre kritiske sektorer.

Dencrypt kommunikasjonsløsning

Dencrypt gjør det mulig for smarttelefonbrukere å kommunisere sikkert. Appen for talekommunikasjon og meldinger bruker end-to-end-kryptering for å beskytte data. Dette gjør at vanlig tilgjengelige, men usikre datakanaler, for eksempel Wi-Fi eller mobile datanettverk, kan brukes til sensitiv kommunikasjon. Dynamisk kryptering brukes for å gi det høyeste beskyttelsesnivået.

Møter de strengest krav

Dencrypt har sitt utspring i Danmark og er godkjent for gradert kommunikasjon av det danske forsvaret og NATO. For privatpersoner finnes det gode alternative app’er for kryptering av mobiltelefoni, men for en virksomhet som ønsker kontroll på blant annet brukeradministrasjon, integrering i virksomhetens telefonbok, krypteringsstyrke, hvor i verden data lagres, hvem som eier dataen osv, er en gjennomtestet og sertifisert løsning veien å gå.

Dynamisk kryptering

Dencrypts kommunikasjonsløsninger er basert på et spesielt krypteringsprinsipp, Dynamic Encryption. Det fungerer ved å legge til et krypteringslag på toppen av en eksisterende fast krypteringsalgoritme for å gi ekstra beskyttelse. Kryptoanalyse - kodebryting - krever normalt store mengder data kryptert med samme metode. Ettersom dynamisk kryptering konstant muteres, blir kryptoanalyse gjort umulig. Dencrypt har forskningsaktiviteter som går lenger inn i fremtiden og leder for tiden et forskningsprosjekt om såkalt kvantesikker kryptering.

Data Equipment er samarbeidspartner i Norge

“Vi er veldig fornøyde med samarbeidsavtalen med Data Equipment. For Dencrypt er det viktig å ha kompetente partnere som forstår utfordringene innen IT og kommunikasjonssikkerhet og som har en sterk posisjon i markedet. Vi har definitivt funnet dette hos Data Equipment, og vi ser frem til å samarbeide om å levere sikre kommunikasjonsløsninger til norske selskaper og organisasjoner,” sier Hans Hasselby-Andersen, administrerende direktør i Dencrypt.

Om Dencrypt

Dencrypt A/S er et dansk selskap som spesialiserer seg på å utvikle og tilby løsninger basert på prinsippet om dynamisk kryptering. Dencrypt ble etablert for å gjøre det mulig for alle å kommunisere i fortrolighet. Dencrypt kombinerer avansert krypteringsteknologi med brukervennlig drift.
Her kan du lese mer om Dencrypt. 

Om Data Equipment

Data Equipment har lang erfaring og høy kompetanse innen design og implementering av sikkerhet- og nettverksløsninger.

Vårt mål er å bidra til å gjøre Norge sikrere og være en av Norges ledende leverandører av kostnadseffektive og tidsmessige løsninger og tjenester innen IT-sikkerhet og infrastruktur.

Hugo Fernandez

Skrevet av Hugo Fernandez

Hugo har lang erfaring fra IT-bransjen og har de siste årene jobbet som salgssjef hvor han har levert sikkerhets- og netttverksløsninger til store og små kunder. Hans (og vårt) mål er at alle norske bedrifter skal ha samme mulighet til å sikre sine digitale verdier, uavhengig av størrelse.