<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

20 juni 2022

Det er ikke produkter eller løsninger som bedrer IT-sikkerheten, det er det vi som gjør

3 min lesetid

20. juni 2022

Det er ikke produkter eller løsninger som bedrer sikkerheten, det er det vi som gjør. Vi har ansvaret!

Vi kjøper teknologi fordi vi stoler på at teknologien skal redde oss, eller bringe oss fram til målet vårt; bedre sikkerhet. Vi legger da ansvaret på teknologien, fordi vi ikke har lyst til å ta mer stilling til det enn nødvendig.
Les: Ingen ønsker sikkerhet, men alle må ha det.

Det er ofte vanskelig å vite hva man bør prioritere når man har som mål å forbedre informasjonssikkerheten. Det er mange der ute som ønsker å selge deg produkter og løsninger som har som mål å bedre din sikkerhet. Men du har ikke ressurser til å velge alle løsningene, og da må du prioritere.

 

SlidingScaleCyberSecurityThe Sliding Scale of Cyber Security 

En god modell å bruke er Informasjonssikkerhetskalaen, "The Sliding Scale of Cyber Security", av Robert M. Lee.

Den trekker fram fem kategorier i prioritert rekkefølge:

  1. Arkitektur
  2. Passiv (preventiv) sikkerhet
  3. Aktiv sikkerhet
  4. Sikkerhetsinformasjon
  5. Offensiv sikkerhet

 

SlidingScaleCyberSecurity1Value Towards Security (Left) vs. Cost (Right) 

Informasjonssikkerheten må ligge på et godt fundament for at den skal holde. Sikkerheten må også følge prinsippet om lagvis sikkerhet. Dette er et prinsipp som går ut på å opprette flere forebyggende tiltak som skal redusere skade. Dette prinsippet blir ikke bare brukt i IT-verdenen men også i andre fagområder; bygg og anlegg, politiet, helse mfl.

Det å legge et godt fundament tar tid og er krevende. Det må planlegges, kartlegges og etableres. Ikke nok med det, det må også holdes ved like. Fundamentet, eller med andre ord arkitekturen, skal dekke bedriftens behov. Dersom behovet endrer seg, så må også fundamentet av og til også legges på nytt.

Passiv sikkerhet

Det er ingen fasitsvar på hva som er beste arkitektur eller beste fundament, men det som må være starten er et godt design, som møter forventningene og behovene. Planen bør lages i tråd med gode retningslinjer. Deretter kan «jernet» som skal brukes i fundamentet kjøpes inn. Og så kan vi etablere forebyggende tiltak for skade. 
Forebyggende tiltak går som regel under kategorien passiv sikkerhet. Gode forebyggende tiltak er systemer som blir lagt til i arkitekturen for å gi konsis beskyttelse uten konstant oppfølging fra mennesker.

Aktiv sikkerhet

Det er noen forebyggende tiltak som går under kategorien aktiv sikkerhet. Eksempler på dette er overvåking, respondering og regelmessig helsesjekk. Disse tiltakene krever betraktelig mer ressurser og bidrar ikke til like mye sikkerhet som de andre passive tiltakene. De er allikevel veldig viktig for å vite «rikets tilstand» eller "husets tilstand". Det er vanlig å kjøpe brannalarmer, eller inngå en avtale med en overvåkingssentral som skal passe på husets tilstand. Men ofte i IT-verdenen, glemmer man å tenke på hva som skjer når alarmen ringer. Hvilke tanker, prosesser eller rutiner har jeg når alarmen går? Det er en viktig del av aktiv sikkerhet. Uten en god respons hjelper alarmen veldig lite.

Noen sikkerhetsområder har du ansvaret for og har ingen mulighet til å sette bort. Mens andre ansvarsområder har du mulighet til å sette bort. Intellisec er en plattform som er bygget nettopp for å tilrettelegge for en slik tilnærming. Du kan gi ansvaret for noen av områdene du ikke har ressurser til, til oss.

Ønsker du å snakke med oss om sikkerhetstjenester, er det bare å ta kontakt.

 

 

Filip Fog, Incident Response Analyst

Skrevet av Filip Fog, Incident Response Analyst

Filip er tech-lead for IR-teamet i Data Equipment, og jobber daglig med sikkerhetshendelser og automatisere response mot kjente trusler. Han er sertifisert analytiker innen nettverk, endepunkt og automatikk; og har i tillegg har han vunnet SANS Netwars pluss flere priser for best-in-class innen forskjellig sikkerhetsområder. Han er en av få Palo Alto Networks Guardians i EMEA og er sertifisert på alle de tre hovedområdene innenfor Palo Alto Networks. Strata (PCNSC & PCNSE), Cortex (PCDRA & PCSAE) og Prisma Cloud (PCCSE). Filip er også sertifisert innen hendelseshåndtering (GCFA), nettverksundersøkelse (GCIA) og trusselforsvar (GDAT) og har vunnet flere sikkerhetskonkurranser (NetWars, SANS Challenge Coins).