<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

06 desember 2021

GlobalProtect er SDP

1 min lesetid

06. desember 2021

Trusselbildet henger over oss alle, hver eneste dag. Hendelser skjer, hver eneste dag. Risikovurderinger må derfor gjøres kontinuerlig.

En verdi har en trussel. Den har sårbarheter og disse krever tiltak. Et populært tiltak om dagen er Zero Trust. I Zero Trust-diskusjonen nevnes ofte Software Defined Perimeter (SDP) som et godt tiltak. Dette konseptet kommer fra CSA, Cloud Security Alliance. Nasjonal sikkerhetsmyndighet nevner også dette som et tiltak.

Til alle dere med Palo Alto Networks brannmurer, så har GlobalProtect vært innebygd i over 10 år. Innebygd og inkludert, uten ekstra kostnad.

GlobalProtect har i over 10 år gjort det SDP skal gjøre. Dette har du allerede tilgjengelig. Mange bruker det i stor grad, som en sentral sikkerhetskomponent:

  • Få klientene ut av lokalnettet
  • Behandle klientene likt uansett hvor de måtte befinne seg
  • Always On Mobile device security
  • Lagvis sikkerhet, i tillegg til endepunktsikkerheten. Alltid
  • Multi Faktor Autentisering
  • Verifikasjon av bruker for tilgang gis. Sentralt i Zero Trust
  • Verifikasjon av endepunkt. Er brannmur aktiv? Er det utestående kritiske patcher? Er endepunktsikkerheten OK? (Krever lisens)
  • Og mange andre ting

Så leser du om SDP, eller hører noen snakke om det, inkludert Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, vit at du allerede har dette i egen løsning. Billigere, bedre og uten behov for å sette opp enda en teknisk sikkerhetsløsning.
Gøran Tømte

Skrevet av Gøran Tømte

Gøran har bred og lang erfaring fra IT-bransjen, er CISO i Data Equipment og beskriver seg selv som en «Zero Trust soldier, working to change and enhance». Gøran har et brennende hjerte for IT-sikkerhet og mener at alt starter med mindset. Målet er et sikrere Norge.