<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

19 april 2021

Hvordan sikre Exchange, Outlook Web Access og ActiveSync - råd fra NSM

1 min lesetid

19. april 2021

Det er stadig hendelser i media der e-post er involvert og hvor Stortinget har vært den mest profilerte saken.

I lys av dette har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kommet med flere råd og veiledninger for bedre sikring av e-post. Les siste oppdatering fra NSM her.

Et punkt NSM tar opp er ActiveSync, som av ulike årsaker fortsatt brukes av flere. NSM sin anbefaling er å ikke bruke ActiveSync, men det er ikke alltid like enkelt. Vi i Data Equipment har derfor en løsning for utfordringen rundt manglende MFA-support. Dette gjør vi ved at tilganger fjernes fra Internett, og tjenesten blir kun tilgjengelig internt. Det kreves da VPN med MFA for å kunne nå tjenesten. Dette vil i tillegg muliggjøre validering av fysisk enhet før tilgang gis.

 

Active Sync

NSM sier følgende om ActiveSync:
- Exchange ActiveSync: Det anbefales å ikke lenger bruke ActiveSync. ActiveSync betraktes som en legacy-protokoll som blant annet ikke støtter moderne autentisering og MFA. Å bruke ActiveSync eller å ha denne protokollen 'enablet' i løsningen vil dermed medføre en bakdør og en vei rundt MFA-kravene.

Vi har hjulpet mange kunder med dette, og det er raskt og enkelt å sette opp. Ta kontakt dersom dere ønsker veiledning.

Gøran Tømte

Skrevet av Gøran Tømte

Gøran har bred og lang erfaring fra IT-bransjen, er CISO i Data Equipment og beskriver seg selv som en «Zero Trust soldier, working to change and enhance». Gøran har et brennende hjerte for IT-sikkerhet og mener at alt starter med mindset. Målet er et sikrere Norge.