<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

03 januar 2022

Hvorfor blir folk som de blir....

7 min lesetid

03. januar 2022


Jeg spør meg ofte dette snedige spørsmålet. Jeg beveger meg kanskje på tynn is, men min oppfatning er at vi blir et produkt av dem vi er sammen med. Over tid formes vi av meninger, væremåte og dem vi omgås med. Og jo mer jeg tenker over det – jo mer stemmer påstanden.

Så hva har dette med Data Equipment å gjøre? De aller fleste i bransjen har hørt om oss og har vel også en oppfatning om hva vi driver med. Om ikke, så kan du bli med på en liten reise og få et skråblikk på hvorfor vi i Data Equipment faktisk har blitt det vi er.

Året er 1983 da store ting skjedde. Do-Re-Mi vant Grand Prix, Moss ble cupmester i fotball og Data Equipment ble født. Ekte norsk virksomhet. Vi eier oss selv, har utviklet oss, overlevd alle bølger og har tilpasset oss gjennom snart 40 år. Fra den spede begynnelse på 80-tallet med kommunikasjonsløsninger, videre på infrastrukturløsninger og de siste årene på sikkerhet. I absolutt alle årene har vi levert positive tall. Vi har stått som en bauta og levert gode kundeopplevelser gjennom alle år. Og gode kundeopplevelser det er faktisk en sterk driver og den sitter i ryggmargen vår. Vi kompromisser ikke – det er kunder vi lever av og når de velger oss skal vi yte litt mer og i de fleste tilfeller, litt mer enn hva de betaler for.

Men hvorfor velger kundene Data Equipment – egentlig

Kulturen i Data Equipment.
Jo da – vi er noen år, ikke noen stor markedsmaskin, ikke noen webportal å bestille varer på, ikke avdelingskontorer og heller ikke noe jag etter kortsiktige gevinster.

MEN
om vi gjør en god jobb, gir litt ekstra av oss selv for kundene, så gjør vi Norge sikrere. Pluss at vi sper på med entusiasme og glød, fordi det funker faktisk meget bra. Denne folkelige kulturen er det kundene våre vil bli en del av. Ja – vi er en teknologibedrift, uten tvil. Vi gjennomfører komplekse prosjekter. Men først og fremst jobber vi med mennesker. Fine ord kanskje – men egentlig foregår det meste i hverdagen vår bak et tastatur. All verdens ny teknologi, blir på en måte verdiløs uten god kompetanse. Kanskje du kjenner deg igjen. Og akkurat derfor har vi blitt så annerledes i bransjen. Vi har i alle år drevet med kompetanse, jobber aktivt med nasjonale organisasjoner, arrangerer brukerforum, sikkerhetskonferanser, skriver artikler, arrangerer webinarer og sender ut nyhetsbrev.

Vi mener egentlig noe om mye. Ikke så rart egentlig – fordi de fleste speiler seg litt liksom – når vi mener noe om Log4j, riktig patching, surfing på VG fra serveren din, løsepengevirus for å nevne noen. Uansett – relevant info for hvermansen. Vi kommer til å fortsette med «å mene noe» under fagartikler på hjemmesiden vår. Kort fortalt fordi det er verdifullt for Norge.

Så egentlig, - og akkurat derfor jobber de beste i bransjen hos oss, de beste produsentene vil bli med på vår reise og ikke minst, kundene våre. Kort fortalt fordi kulturen i Data Equipment har vist seg å funke – år-etter-år. Kunnskap, glød og entusiasme.

 

Data Equipment er en god arbeidsplass

Ordtaket skomakerens barn har vel de fleste et forhold til. Vi i Data Equipment må også innrømme det har vært tilfeller der dette ordtaket kom opp. I dag har vi en sikkerhetspolicy, vi har dedikerte ressurser - og vi ansatte gjennomfører. Det fine er, det er ikke vanskelig heller og det er sømløst. Så da blir det slik både kunder, myndigheter og ikke minst leverandører setter pris på. En vis mann sa en gang «Ingen ønsker sikkerhet». Ordtaket er selvfølgelig så sant som bare det. Kulturen i Data Equipment kjennetegnes på akkurat det, kundetilfredshet samt en god porsjon entusiasme og glød.

Heng med da vel, for i 2023 gir vi enda mer gass på Securithon, på brukerforumer, webinarer og mye mer som bidrar til at Norge blir sikrere.

 

Hva driver oss – egentlig

VOversikt over NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhetår forretningsmodell bygger på hva myndighetene anbefaler alle virksomheter i Norge; NSM sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Vår virksomhet er bygd opp med dette i tankene og har en preventiv vinkling. Vi er «spisset» på nettopp sikkerhet og dette er vår hverdag. Dermed vil det meste dreie seg om teknologi, integrering, sikkerhet og løsninger som våre kunder er opptatt av - og som har forankring i NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

CIS_SecureSuite_Spot_R_Membership Så er det slik at disse grunnprinsippene for IKT-sikkerhet har sitt utspring fra blant annet ISO27001 og 27002. De beskriver hva en virksomhet bør gjøre samt også hvorfor. Det sies ikke noe om hvordan dette bør/skal gjennomføres. Det er her Center for Internet Security (CIS) kommer inn. Data Equipment er sertifisert CIS Securesuit medlem. 18 prioriterte tiltak for å håndtere de vanligste angrepene.

Helheten spiller en stor rolle. Dette går igjen som en rød tråd i alt vi gjør. Vi kan detaljene – men først og fremst handler mye om API-støtte, integrering og fornuftig design. Vi hjelper våre kunder i gang både praktisk og ikke minst hvordan man kan sikre sine data – der de er lagret eller under transport. Så er det slik at ingen kan garantere noe, men de aller fleste er enige om at en Zero Trust arkitektur er å foretrekke. Det viser seg gang på gang, hendelser skjer i tillatt trafikk. Smått utrolig kanskje, men ofte kan sikkerheten heves mange hakk, med lite innsats. Og jo mer kjent man blir med Zero Trust – jo mer ser man at ZeroTrust arkitektur og grunnprinsippene henger sammen. I  sum er hele denne kjeden en drivkraft i seg selv og som vi i Data Equipment har klokketro på.

 

Hva er viktig når man skal se noen år fremover?

Når man skal velge nye systemer er det viktig at man tar høyde for skalerbarhet, sikkerhet og har litt nysgjerrighet for nye trusler, trender og krav. Det sies ofte at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden, men det finnes en del utviklingstrekk som går igjen:

Why-How-What

Vi diskuterer ofte rundt disse begrepene og vi har også møter med våre kunder som ønsker et blikk på denne grunnmur-tankegangen. Flere titalls sesjoner er utført for store offentlige og private virksomheter. Zero Trust står sentralt og blir ofte et naturlig startpunkt – spesielt for ledere. Zero Trust er en strategi der Mindset spiller den største rollen. Vi i Data Equipment har klokketro på Zero Trust, faktisk så mye at vi har etablert domenet zerotrust.no.

Kort fortalt – sikkerhet bygges innenfra. Så hvorfor sier vi Why, How, What? Jo, fordi Why og How er produktfritt. Det er her verdiene skal frem, retningen skal settes, behov for ressurser etc. Det er det store bildet og når vi sammen har en gjensidig forståelse – går vi inn i What. Der vi anbefaler spesifikke lisenser, supportavtaler, inn og utfasing av hardware etc. Der er vi en aktiv rådgiver – eller som vi sier, «en trusted advisor». Rekkefølgen spiller en rolle og gode praktiske råd (What) om lisenser og produktkombinasjoner skal ha forankring i Why og How – noe som er viktige elementer. Denne rollen ligger i ryggmargen til oss i Data Equipment og som vi etter beste evne også vil berike våre kunder med.

Fremtidens kunder vil ha løsninger som skalerer

Datamengdene vokser kontinuerlig, og ifølge mange studier blir det hvert år produsert like mye data som fra historiens begynnelse til og med forrige år. Datamengden i verden dobles med andre ord hvert år. For at en løsning skal kunne håndtere fremtidens behov, må det være designet for det fra bunnen av. Selve arkitekturen må være designet for å skalere.a – dette kan være utfordrende da vi lever i en tid hvor teknologitoget går raskt og levetiden på utstyr går ned.

Fremtidens kunder vil ha løsninger som er enkle å administrere.

Kravene til IT-avdelingene øker, samtidig som ressurser i form av personell og økonomi i beste fall holdes på samme nivå. Man må gjøre mer med mindre. For å få til dette, er automatisering og orkestrering helt sentralt. For at dette skal fungere, må det være designet inn i løsningen fra bunnen av. Man må med andre ord ha et veldokumentert og lett tilgjengelig API, der man kan automatisere operasjoner. Administrasjonsgrensesnittet må være effektivt og enkelt i bruk. Det oppnår man ved å bruke standard HTML5 fremfor eksempelvis JAVA-plugins.

Fremtidens kunder vil ha effektive løsninger.

Med økende datamengde, kommer også økende krav til effektivitet. I tillegg kommer økte krav på datatilgjengelighet fra organisasjonen, i form av strengere krav til logger, recovery og backup. Dataene som skal beskyttes er viktigere og viktigere, og må tilgjengeliggjøres raskt. I en mobil hverdag skal det være enkelt å oppdatere og patche løsninger – uten at man tar i bruk kvelder og helger.

 

Fremtidens leverandører må forstå – og gjennomføre

Dette er viktig momenter vi ønsker å belyse og som går igjen som en rød tråd i vår organisasjon og i alle våre prosjekter. Forstå kunder og deres krav, se helheten og tilby plattformløsninger som er enkle og sikre. Dette er Data Equipment i et nøtteskall og som vi har erfart gjennom mange år i bransjen. Mange momenter – men til syvende og sist handler sikkerhet om tillitt.

 

Data Equipment og infrastruktur

Vår kjernevirksomhet har en «preventiv approach» og dreier seg veldig mye om løsninger med søkelys på tilgjengelighet, kapasitet og sikkerhet. En viktig komponent er management - fordi synlighet er nødvendig på alle enheter i nettverket. Et hot topic i disse dager er Internet of Things (IOT). Det man egentlig er på jakt etter er synlighet på absolutt alle enheter. De aller fleste av disse er sårbare og er mulige innfartsveier (og utfartsveier) til dine verdier. Derfor vil de aller fleste virksomheter nyte godt av gode management løsninger med et «single pane of glass».

 

Data Equipment og sikkerhet = SANT

Gjennom mange år har vi vært Palo Alto Networks viktigste forhandler i Norge. Gjensidige forventinger og fokus på fornøyde kunder har bidratt til en bunnsolid sikkerhetskultur i Data Equipment. Utallige rewards, den beste CPSP forhandleren i EMEA, 17 brukerforum gjennom tidene, de høyest sertifiserte konsulentene i Norge. Ikke så overaskende da at vi er #1 på Palo Alto Networks. Zero Trust er nevnt tidligere i artikkelen – og selv om vi er farget av påstanden – så er Palo Alto Network et meget godt valg når man skal utføre Zero Trust i forhold til NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Vi belyser mer av dette i møter med våre kunder.


Så hvorfor har Data Equipment blitt som de har blitt?

Joda, vi har de beste folka, de flinkeste partnerne og en riktig strategi. I sum har det blitt solid kultur som vi er bevisst på, forstår og dyrker fullt ut. Med våre meninger, vår tilstedeværelse og ikke minst vår væremåte. Det tror jeg folk setter utrolig pris på.

Vi lytter, er ydmyke og gjør en god jobb – og da går resten av seg selv. Det er liksom blitt Data Equipment «Way of Life» og som har blitt skapt gjennom mange tiår.

Litt flåsete kanskje – men formelen fungerer utmerket – selv i begynnelsen av 2022.

Bård Wahl

Skrevet av Bård Wahl

IT Security Advisor - Data Equipment