<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

21 april 2021

Nå kan du abonnere på markedets råeste nettverksutstyr

4 min lesetid

21. april 2021

Som en av få leverandører i Norge, tilbyr Data Equipment abonnement på nettverksutstyr fra Extreme Networks. Det byr på en rekke fordeler.

Er du ikke klar for å avvikle IT-avdelingen og sette bort hele driften av nettverket, men ønsker fortsatt muligheten til å anskaffe et moderne nettverk til faste månedlige kostnader – da er denne abonnementsmodellen perfekt for deg.

Den tradisjonelle måten å kjøpe inn nettverk på, gjør at mange havner i en «forklift upgrade»-situasjon: Etter hvert som tiden går og teknologien utvikler seg, blir byrden av å oppdatere nettverket så tung at den, i billedlig forstand, krever en gaffeltruck. Ikke rart mange med budsjettansvar har et anstrengt forhold til nettverk.

Men tenk om du kunne slippe de store investeringene, og likevel få et toppmoderne nettverk – som alltid er oppdatert? Det kan du nå.

Hva vil det si å abonnere på nettverk?

Når du abonnerer på et nettverksutstyr, bygger du det opp på akkurat samme måte som før. Du bestiller svitsjer, rutere, aksesspunkter og programvare, inkludert nødvendige lisenser fra Data Equipment. Hvor tjenester som installasjon, support, drift og opplæring tilbys fra Data Equipment på lik linje som om du skulle ha kjøpt utstyret på tradisjonell vis.

Forskjellen er følgende:

  • Du investerer kr 0,-.
  • Du faktureres kun for et månedlig beløp.
  • Du kan levere tilbake eller bytte ut komponenter etter behov.
  • Du kan si opp avtalen når som helst (90 dagers oppsigelsestid).

Abonnementet må ikke forveksles med en leasing. Her inngås det ingen leasingavtale med en finansinstitusjon, en leasingavtale er en balansepost - som reduserer egenkapitalen, muligheten til å låne og dermed tilgjengeligheten av arbeidskapital. Abonnement derimot er en post utenfor balansen (som lønn eller strøm). Dette betyr at abonnement av utstyr ikke har noen innvirkning på egenkapitalen, eller på din evne til å låne.

Ønsker du å beholde utstyret etter endt abonnementsperiode, er det enkelt å gjøre en avtale.

Hvem passer det for?

Et abonnement på nettverk passer for alle slags virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Men tjenesten er kanskje aller mest aktuell for bedrifter som har behov for fleksibilitet eller kanskje går igjennom en uforutsigbar fase. Eiendomsselskaper med kontorbygg, som kanskje har uviss dekningsgrad i tiden fremover, er et godt eksempel.

Abonnementsordningen gir fleksibilitet i en produktkategori som ellers har vært kjent for det motsatte. Nå kan du få de siste produktnyhetene og ha et moderne nettverk til enhver tid – uten å binde opp kapital. Det betyr også at du kan tilpasse underveis, etter hvert som du blir kjent med systemet og ser om det samsvarer med behovene deres. Trenger dere å opp- eller nedskalere, er det bare å justere abonnementet deretter. Dermed har dere et nettverk som står i stil med behovene og budsjettet.

Lønner det seg å abonnere på nettverksutstyr?

Livsløpskostnadene for å eie på tradisjonelt vis vil nok, i de fleste tilfeller, være noe lavere enn det du betaler for et abonnement over en tilsvarende periode. Men, med et abonnement kan bedrifter som ellers måtte ha investert hundretusener av kroner i eget utstyr, dekke behovet sitt til bare noen tusenlapper per måned. Dessuten vil abonnementet, som innebærer at du alltid har oppdatert utstyr, gjøre det enklere å etablere nye tjenester som igjen gir bedre brukeropplevelse og driftssikkerhet. Det kan ha en betydelig effekt på økonomien.

Ikke minst kan abonnementsordningen være et rimeligere alternativ for bedrifter som plutselig skulle ha behov for å gjøre betydelige kutt. Da er det bare å levere tilbake overflødig utstyr eller kansellere hele avtalen (90 dagers oppsigelsestid). Dette er en stor fordel i forhold til et tradisjonelt eierskap, der man sitter igjen med kostbar infrastruktur som ikke lenger tjener noe formål.

Du får toppmoderne nettverksutstyr fra Extreme Networks

Abonnerer du på nettverksutstyr via Data Equipment, vil du få en pakke bestående av komponenter fra Extreme Networks. Som verdens tredje største nettverksprodusent byr Extreme Networks på den råeste ende-til-ende-nettverksløsningen på markedet.

Extreme Networks tilbyr markedets mest moderne produktportefølje innenfor nettverkskomponenter. Med ExtremeCloud™ IQ kan du nå administrere hele nettverket ende-til-ende fra skyen, hvor plattformen er ISO/IEC 27001 sertifisert. Unik løsning for automatisk konfigurering av svitsjer og trådløs aksesspunkter, tilgangskontroll og nettverksanalyse – alt dette får du under én administrasjonsplattform. Det er særlig dette som gjør at Extreme stiller i en egen klasse. Du kan forstå og analysere datatrafikken fullt ut per port, per enhet og per applikasjon over hele nettverket – både i lokale nettverk og på tvers av skyapplikasjoner.

ExtremeCloud™ IQ kan også leveres i en privat skytjeneste eller lokalt i eget datasenter.

Hvorfor Data Equipment og Extreme Networks?

Data Equipment AS har vært partner av Extreme Networks siden 2001. Vi er Black Diamond-partner, den høyeste akkrediteringen du kan ha hos Extreme Networks.

I tillegg har vi implementert og vedlikeholdt et stort antall Extreme Networks-installasjoner i Norge. Alt dette gjør oss i stand til å finne den optimale nettverksløsningen for deg.

Ønsker du å snakke med oss om abonnement av nettverksutstyr, er de bare å ta kontakt.