<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

16 mai 2021

NSM informerer om økning i løsepengevirus

1 min lesetid

16. mai 2021

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM har observert en økning i løsepengevirushendelser den siste tiden hos små og store virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt, og ønsker i den forbindelse å påpeke viktigheten av gode sikkerhetsrutiner.

Virksomheter bør installere sikkerhetsoppdateringer så fort det lar seg gjøre og følge med på informasjon om sårbarheter publisert av leverandører. Påse gode passordrutiner og anvend tofaktorautentisering der mulig. Skaff en oversikt over hvilke tjenester som er internetteksponerte og unngå å eksponere tjenester der dette ikke er helt nødvendig. Anvend gjerne geografisk IP-hvitelisting for å begrense hvor brukere kan aksessere tjenestene i fra.
Les mer om gode sikkerhetsrutiner her.

Er du usikker på om du har sikkerhetsrutinene på plass eller trenger bistand, ta kontakt med oss.

Hugo Fernandez

Skrevet av Hugo Fernandez

Hugo har lang erfaring fra IT-bransjen og har de siste årene jobbet som salgssjef hvor han har levert sikkerhets- og netttverksløsninger til store og små kunder. Hans (og vårt) mål er at alle norske bedrifter skal ha samme mulighet til å sikre sine digitale verdier, uavhengig av størrelse.