<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

22 april 2021

Pan-OS 10.0.5 - Preferred release

1 min lesetid

22. april 2021

Palo Alto Networks TAC/Support, overvåker all software over tid, for med det å kunne si om den er stabil og bra.

Dette sjekkes opp mot hvor mange som har installert den, hvor lenge den har vært tilgjengelig, og om det er alvorlige feil med den.

All software har feil, slik er det bare. Selv om 10.0.5, som første 10.0 versjon, nå er anbefalt av TAC, betyr det ikke at den er feilfri. Det betyr at den begynner å bli bra.

Vi har flere kunder som har kjørt 10.0 problemfritt lenge, noen helt siden 10.0.0, inkludert noen større kommuner, med PA-5200. Husk at du kan kjøre 9.1 på brannmurene, og 10.0 på Panorama, og få mye av den nye funksjonaliteten med det. Men for å få all den nye funksjonaliteten, må også brannmurene opp på 10.0.


Noen viktige nye funksjoner

  • SSL Decryption Logs - uvurderlig når du kjører SSL dekryptering. Dette er kanskje det lille pushet du trengte for å starte med dekryptering
  • TLSv1.3 decryption
  • Machine Learning for WildFire og URL filtrering, som betyr umiddelbar kategorisering av ukjente
  • WildFire Realtime signatures
  • GlobalProtect - karantenesetting av kompromitterte klienter

Her finner du alle de nye funksjonene i Pan-OS 10.0.5
Gøran Tømte

Skrevet av Gøran Tømte

Gøran har bred og lang erfaring fra IT-bransjen, er CISO i Data Equipment og beskriver seg selv som en «Zero Trust soldier, working to change and enhance». Gøran har et brennende hjerte for IT-sikkerhet og mener at alt starter med mindset. Målet er et sikrere Norge.