<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

29 desember 2021

RFP kravliste for NGFW

1 min lesetid

29. desember 2021

IKT-sikkerhet er viktig, det vet alle i disse digitaliseringstider. Derfor er det også viktig å se etter løsninger som bidrar til en helhetlig og god IKT-sikkerhet.

Vi har derfor satt sammen en komplett liste over alle kravene du burde stille til brannmuren din, enten det er snakk om å optimalisere den du allerede har, eller å gå til anskaffelse av en ny - i håp om at det vil hjelpe markedet med bestillerkompetanse og kompetanseheving for bedre sikkerhet, med mål om å gjøre Norge sikrere.

Du kan laste den ned, helt gratis. Bruk den gjerne som utgangspunkt for en RFP-kravliste til leverandøren din. 

 


Relaterte tema: Palo Alto Networks Brannmur
Gøran Tømte

Skrevet av Gøran Tømte

Gøran har bred og lang erfaring fra IT-bransjen, er CISO i Data Equipment og beskriver seg selv som en «Zero Trust soldier, working to change and enhance». Gøran har et brennende hjerte for IT-sikkerhet og mener at alt starter med mindset. Målet er et sikrere Norge.