<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

16 desember 2022

Sårbarheter som berører flere av Apple sine produkter

1 min lesetid

16. desember 2022

Sårbarheter berører flere Appleprodukter

Apple publiserte 13.12.2022 informasjon om at de har rettet blant annet 35 sårbarheter

Sårbarhetene som er rettet er funnet i iOS16.2 og iPadOS16.2. 13 sårbarheter berører macOS Monterey, og flere som berører macOS Ventura.

Apple har også rettet 17 sårbarheter i IOS15.7.2 og iPadOS15.7.2, deriblant 0-dagssårbarheten CVE-2022-428566 i WebKit nettlesermotoren som er observert aktivt utnyttet. 

Berørte produkter er blant annet:

  • iCloud for Windows < 14.1
  • Safari < 16.2
  • macOS Ventura < 13.1 
  • macOS Monterey < 12.6.2
  • macOS Big Sur < 11.7.2
  • tvOS < 16.2
  • watchOS < 9.2
  • iOS < 16.2 og 15.7.2
  • iPadOS < 16.2 og 15.7.2

 

Anbefalinger: 

Oppdater/patch programvare og produktene du benytter, og avinstaller programvare og apper som ikke benyttes. Erstatt enheter som ikke lenger får sikkerhetsoppdateringer og anvend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede. Benytt en Mobile Device Management (MDM)-løsning for å sikre enheter og data på best mulig måte ved hjelp av blant annet å:

 

Ønsker du å snakke med oss er det bare å ta kontakt.

 

Relaterte tema: Tekniske tips
Thomas Lystad

Skrevet av Thomas Lystad

Operations Manager