<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

25 juni 2021

Guide: Slik sikrer du deg i skyen

1 min lesetid

25. juni 2021

Det er ditt ansvar.

Vi som jobber med datasikkerhet, ser at mange virksomheter – som regel i god tro – tar høy risiko med skytjenestene de bruker. Det kan ha dramatiske konsekvenser, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra. Vårt håp med denne guiden er at du skal få et tydeligere bilde av hva som kreves for god skysikkerhet, og hvordan ansvaret fordeler seg mellom deg og leverandøren.

Slik kan vi sammen tette de blinde flekkene som skaper unødvendig risiko for mange norske virksomheter, og gå en tryggere fremtid i møte.

Du kan forvente å lære om:

  • Skybegrepet.
  • Hvorfor du bør bruke skyen.
  • Hvem som har ansvaret for dataene dine.
  • Hvilke typer skytjenester som finnes.
  • Skysikkerhet og CIA – de tre hovedelementene.
  • Konkrete tiltak for å heve sikkerheten.

Last ned guide: Slik sikrer du deg i skyen.

 

Cloud Security Day - Hvordan sikre tjenestene i skyen

Bli med på seminar 25. april. Her skal vi blant annet se på hvordan man benytter seg av «shift left» for å sørge for at sikkerhet er på plass før infrastruktur og applikasjon blir satt i drift i skyen?
Les mer her

 

Relaterte tema: Skysikkerhet
Jan-Petter Haanshuus

Skrevet av Jan-Petter Haanshuus

Sales Manager Intellisec