<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

16 november 2022

Tekniske tips: User-ID agenten på windows vil slutte å fungere etter at Windows Patchen for november blir installert!

1 min lesetid

16. november 2022

Etter oppdatering fra Microsoft på Windows vil User-ID agenten på Windows slutte å fungere.

Årsaken til dette er hard enforcement på kerberos og RPC (Remote procedure call).
Les mer her


Slik kan du løse dette

Inntil Palo Alto Networks får oppdatert User-ID agenten er er midlertidig "workaround" som følger:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole\AppCompat\RaiseActivationAuthenticationLevel = 1 (dword) (edited)


Les mer her og her  

Relaterte tema: Skysikkerhet
Filip Fog

Skrevet av Filip Fog

Filip er en av få Palo Alto Networks Guardians i EMEA og er sertifisert på alle de tre hovedområdene innenfor Palo Alto Networks. Strata (PCNSC & PCNSE), Cortex (PCDRA & PCSAE) og Prisma Cloud (PCCSE). Filip er også sertifisert innen hendelseshåndtering (GCFA), nettverksundersøkelse (GCIA) og trusselforsvar (GDAT) og har vunnet flere sikkerhetskonkurranser (NetWars, SANS Challenge Coins). Han jobber aktivt med å håndtere hendelser fra endepunkt og perimeter, og automatisere håndteringen av slike hendelser.